1. Hundlausar

Sedan urminnes tider har området här kallats Hundlausar, ett ensligt och kargt område mellan Öja och Vamlingbo. Förklaringen till namnet kan vara att det är ett område som är så öde att där icke hörs eller syns en hund.

Området var tidigare ett hedlandskap med endast låga buskar. Under senare tid har tallskog växt upp på området. Detta har sin förklaring i att antalet betesdjur blivit mindre och att kväve- och svavelnedfallet ökat.

Kvarnarna ägdes av gårdarna i Norrbyn, bebyggelsen du närmast passerar på vägen söderut. De var i bruk fram till 1950-talet. Kvarnarna är nu donerade till Gotlands Hembygdsförbund, som restaurerat dem i nuvarande skick.

2011-11-06 14.20.30

Vingarna på kvarnarna snurrade senast vid inspelningen av filmen Skuggornas Hus.

Här finns även ett lambgift som renoverades 2018.

2022-09-15 Vamlingbo Sockenförening