3. Storms Backe, orkidéäng

Storms backe är en vidsträckt beteshage vilande på sandmark och en kalkstensrygg från Kvarnevägen norrut mot gården Storms i Vamlingbo.

Här växer ett stort antal orkidéer men också andra mindre vanliga växter, viktigast gräset sandbrodd. Många av arterna i beteshagen är speciellt anpassade för den soliga och öppna kalkrika marken, där djur betar ner konkurrerande växtlighet. Från mitten av maj återfinns här göknycklar, Sankt Pers nycklar, krutbrännare samt Adam och Eva. Längre fram kan man också hitta johannesnycklar, nattviol och grönvit nattviol, brudsporre och nästrot. Sandbrodden finns säkrast i en svacka strax före talldungen på östra sidan.

I de angränsande skogspartierna växer murgröna och kaprifol. Antalet arter i övrigt är stort, bl.a. finns fältsippa, strimklöver, sandlusern, backtrav, grusviva, mandelblomma, brudbröd, backsmultron, gulmåra, backtimjan, kattfot, olika sorters fetknopp och fibblor samt gräsen vittåtel, vårtåtel och knölgröe.

På skyltens baksida återfinns med bild och latinska namn en uppställning över några av växterna.

Samtliga orkidéer är fridlysta.

IMG_2547   IMG_2527

IMG_2532   IMG_2534

Orkidé 1

22022-09-15 Vamlingbo Sockenförening