4. Kvarnen vid Bonsarve

Kvarnen vid Bonsarve i Vamlingbo är teknikhistoriskt unik, sannolikt den enda i landet konstruerad med ”självsegling genom axeln” (patentsegel).

Detta har gett en jämnare gång, eftersom luckorna i väderkvarnsvingarna kan öppnas och stängas automatiskt beroende på vindens styrka.

Kvarnen uppfördes 1905 och genomgick en grundlig restaurering 2008/2009.

Kvarnen är uppförd med en stenfot i två våningar samt en spånklädd träöverbyggnad, som inrymmer malstenarna och transmissionen. Den har två kvarnstenspar; det ena för malning av vete, det andra för malning av råg. I det senare kunde siktverket kopplas från för malning av gröpe till kreaturen.

Med kvarnen drev man också en hackelsemaskin, en vedkap och en spånsågsbänk.

Kvarnen Bonsarve 2   Kvarnen Bonsarve 1

2022-09-15 Vamlingbo Sockenförening