Vamlingbo Sockenförening

I styrelsen ingår:

Anita Sjöberg, ordförande, Lasse Linusson, sekreterare, Åsa Cederwall, kassör, Sofie Regnander, ledamot, Monica Storms, ledamot, Petra Ahlström, ledamot, Susanne Rehnström, ledamot, Sten Widén, ledamot.

Petra Ahlström, Sten Widén, Sofie Regnander, Åsa Cedervall, Anita Sjöberg, Susanne Rehnström, Monica Storms, Lasse Linusson.

OM FÖRENINGEN

År 1995 blev Vamlingbo ”årets socken” och samma år bildades sockenföreningen.

Sockenföreningens ändamål är att skapa en positiv utveckling i Vamlingbo.

Nu är föreningen väl etablerad och vi tror de flesta tycker den har en viktig funktion i vår bygd. Vi är en ideell, opolitisk förening som främst engagerar oss i frågor som rör landsbygdsutveckling i Vamlingbo men även det som rör Storsudret.

Sockenföreningen var en drivande faktor att en återvinningsstation etablerades på Storsudret.

Föreningen försöker också ha ett engagemang för natur, kultur och traditioner i socknen. Vi ser till att Grumpe badplats underhålls och utvecklas, att sevärdheter i socknen årligen uppdateras. Att en hjärtstartare finns i kyrkan. Ambitionen är att en årlig sockenfest skall anordnas i bygdegården.

Vi har ett föreningsliv med Bottarvegården, bygdegård- och bastuförening.

Många företag har etablerat sig här, såsom, jordbruk, åkeri, smedja, textil- och byggföretag, utvecklingsbolag och gårdsbutik.

Vid kyrkan i prästgården finns Naturum, Vamlingbo kulturscen, konstmuseum med servering, besöksträdgård och en handelsträdgård.

Vi vill gärna prata om framtiden och hoppas du vill ta en funderare ifall det är något som du tycker sockenföreningen borde engagera sig i. Kanske går du och bär på någon idé som kan bli verklighet om vi hjälps åt. Vi behöver din hjälp och ditt engagemang för att vi tillsammans skall åstadkomma det som gynnar utvecklingen i Vamlingbo.

Kontakt: vamlingbosockenforening@gmail.com

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

I sockenföreningen hanterar vi personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddslag som gäller inom EU från och med den 15 maj 2018. Vi är i grunden restriktiva vad gäller insamling och hantering av personuppgifter, men kan inte undvika att hantera uppgifter helt och hållet i vår verksamhet.

Vår hemsida är avsedd att sprida information om aktiviteter och händelser i Vamlingbo. Mot denna bakgrund kommer i vissa fall personuppgifter i form av namn och kontaktuppgifter att presenteras. Vi strävar i dessa fall efter att inhämta samtycke från aktuella personer. I det fall personer lämnar sina personuppgifter till föreningen med publicering som syfte, så innebär det att samtycke lämnats.

På våra medlemssammankomster fotograferar vi i syfte att informera våra medlemmar och andra om händelsen via vår hemsida. På dessa bilder kan medlemmar eller andra besökare vara synliga på bilderna. Medverkan på våra aktiviteter medför ett samtycke för att eventuellt komma att med verka på bild publicerad på vår hemsida. Om du upptäcker bild eller text på vår hemsida som du vill ändra eller ta bort – kontakta någon av styrelsemedlemmarna.

Vid anmälan till utbildningar eller informationsmöten som föreningen arrangerar i samarbete med studieförbund eller annan samarbetspartner, kräver vi i många fall personnummer i samband med anmälan. Syftet med detta är att vi som förening har krav på oss att rapportera deltagarnas personnummer till respektive samarbetspartner. Föreningen sparar inte personnumret eller använder uppgiften för annat syfte.