2. Grindstolpar

Dessa två medeltida portstolpar är huggna i grå kalksten. På den norra finns en sexuddig stjärna inom en cirkel. Runskriften inom ramen kan tydas till: olafr: subr. giarbi us ”Olav söder* gjorde oss”.

Den södra stolpen är något annorlunda utformad och inskriften formar ett kors. Den inåtvända sidan saknar ornering.

Stolparna tillhör sedan 1918 Gotlands Fornvänner. De överlämnades som en gåva av Robert Segergren Siffride i Vamlingbo. Platsen med stolparna utgör nu Gotlands minsta fastighetsbildning med ytan 4 kvadratmeter.

Bebyggelsen här i Norrbyn har under de senaste tre seklerna utvecklats från den centrala kärnan kring Bottarvegården till en långsträckt by längs vägen.

Grindstolpar

2022-09-15 Vamlingbo Sockenförening