5. Grumpe

Viken och fiskeläget heter Grumpe. Här, som vid så många andra fiskelägen längs kusten, bedrevs kustfiske efter framför allt strömming och torsk. De som fiskade kom från de närbelägna gårdarna – eller som vi säger – ”parterna”.

På 1700-talet och tidigare lydde fiskeläget under strandriddaren i Burgsvik och Grumpe var hans hamn. Hamnen användes för utskeppning av slipsten.

Under kriget restaurerades lastbron, vilket åter är en aktuell åtgärd för socknen. Området är en omtyckt badplats och hamnen används för fritidsfiske.

Blickar man norrut, ser man Snäckhus, vars namn antyder att här funnits en vikingahamn. Till havs ser man de fem havsbaserade vindkraftverken.

20140720_203438

2022-09-15 Vamlingbo Sockenförening