Livbojar

Sockenföreningen har livbojar vid fem badplatser i Vamlingbo.

Kettelvik

Västlands

Rembs strand/Österholms