7. Kettelvik

Namnet Kettelviken syftar på formen av viken – en kittel.

Fiskeläget heter Klasens bodar.

Här har dramatiska händelser utspelats genom tiderna. En junidag 1908 strandade den ryska skonerten Sweibs i tät dimma. Hundra ton av lasten som bestod av smideskol, lämpades överbord och fartyget drogs flott. Kustbefolkningen, som hade utfört arbetet, begärde naturligtvis lön. Redaren, som ansåg att arbetet gått för långsamt, vägrade betala den rättmätiga lönen. Efter mycket hårda förhandlingar fick dock redaren ersätta dem som räddat fartyget. Betalningen blev 1500 riksdaler.

Hösten 1926 gick två fiskare ut från fiskeläget för att hämta strömmingsgarn. På hemvägen kantrade båten. Folket vid gårdarna Stenstu och Bjärges såg olyckan och kunde med fara för eget liv rädda de nödställda. Räddarna belönades av kronprins Gustav Adolf med Carnegiestiftelsens guldklocka och 500 kronor vardera.

Bod nere vid Klasens, Kettelviken  Våradonis 20120506
Bod vid Klasens bodar                                         Våradonis

2022-09-15 Vamlingbo Sockenförening